• Imprimeix

Cartes de serveis

Les cartes de serveis són documents que permeten a les institucions informar públicament la ciutadania sobre els serveis que ofereixen i els compromisos de qualitat que adquireixen a l'hora de prestar aquests serveis. Tenen com a finalitats:

  • Facilitar a la ciutadania l'exercici efectiu dels seus drets.
  • Promoure la millora contínua de la qualitat.
  • Fer explícita la responsabilitat del servei en relació amb la satisfacció de les persones usuàries.

Atenció Ciutadana

A més de la carta de serveis actualitzada i l'últim informe d'avaluació de la carta de serveis, podeu accedir a tota la informació des de l'enllaç 'Qualitat i indicadors'.

Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona

Institut d'Estadística de Catalunya