• Imprimeix

Compatibilitats

En aquest apartat es publica la relació de resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat dictades a partir del 10 de desembre de 2014 i vigents a 22 de desembre de 2017.