• Imprimeix

Any 2016

Publicitat de la resolució de convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió, formalitzats pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre dels convenis signats pel Departament l'any 2016 es pot consular al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya, dins del Registre de convenis de col·laboració