• Imprimeix

Consells socials i òrgans de participació

El Consell Català d'Estadística és l'òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament de l'Idescat (organisme especialitzat en estadística de la Generalitat). Hi estan representats diferents sectors socials amb l'objectiu de recollir les seves opinions sobre les necessitats d'informació estadística i verificar si s'ajusten a les demandes de la societat.

El Consell Català d'Estadística és consultat sobre l'avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals que el desenvolupen, així com sobre temes en general relacionats amb l'estadística, com ara les normes tècniques, els codis o l'interès públic de les estadístiques elaborades per altres entitats no incloses al pla estadístic.

 

 

Per a més informació