• Imprimeix

Cercador d'unitats i organismes

Responsable: Natàlia Mas Guix
Càrrec: Directora general
Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007 Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible
a) Elaborar estudis i propostes sobre l'economia catalana i els seus sectors, l'economia estatal, l'europea i la
internacional.
b) Promoure les activitats d'investigació i anàlisi en matèries econòmiques d'interès per a la Generalitat de
Catalunya, i també les actuacions estadístiques necessàries.
c) Implantar els criteris d'anàlisi i programació macroeconòmics promoguts pels organismes internacionals.
d) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.