• Imprimeix

Jornades i ponències

Jornada sobre la Política de Millora de la Regulació a Catalunya: Passat, Present i Futur

Dia: 6 d’abril de 2017

Lloc: sala d’actes del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Gran Via de les Corts Catalanes, 639, planta 0

08010 Barcelona

Destinataris:

 • Món acadèmic
 • Administració pública (Generalitat i ens locals)
 • Món professional (bufets d’advocats, consultories econòmiques, gestories, altres)
 • Món empresarial (empreses, associacions i patronals)

 

Presentació

La Generalitat de Catalunya és plenament conscient de la importància de la política de millora de la regulació (Better Regulation) que promou la Unió Europea. 

És per aquest motiu que el Govern català, que sempre s’ha declarat business friendly, ha dut a terme iniciatives de diversa índole que han tingut com a objectiu contribuir a l’arrelament dels principis internacionalment acceptats de millora de la regulació econòmica i de simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques catalanes.

La Jornada sobre la Política de Millora de la Regulació a Catalunya: Passat, Present i Futur està organitzada per la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, amb la col·laboració del Departament de la Presidència i del Departament d’Empresa i Coneixement.

Amb aquesta trobada, a més de comunicar les iniciatives que ha promogut la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit, es vol potenciar el paper actiu i participatiu de les persones que hi assisteixin.

Per poder potenciar l’intercanvi d’idees i propostes, durant l’acte es posaran a disposició del públic diferents canals físics i digitals amb el hashtag #jornada6abril.

La Jornada s’aprofitarà per posar a disposició dels empresaris i empresàries, o de les persones que hi estiguin interessades, els formularis que ha elaborat la Generalitat en compliment d’allò que preveu l’article 10 de la Llei 16/2015, de simplificació administrativa. D’aquesta manera, se’ls facilitarà que puguin presentar davant l’Administració les consultes i reclamacions que considerin oportunes en relació amb les traves administratives i les barreres a l’activitat econòmica.

 

Programa

9.00 – 9.15 h

Recepció i acreditacions

9.15 – 9.30 h

Obertura i presentació: a càrrec de Pere Aragonès, secretari d’Economia del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

9.30 – 10.00 h

Ponència: “La política de Better Regulation de la Unión Europea: lecciones de futuro”

Iñigo Urresti, Deputy Unit of Head ─Strategic Planning and Delivery─ DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs de la Comissió Europea

10.00 – 11.30 h

Taula rodona: “Què han fet, fan i faran les administracions públiques catalanes per millorar la regulació econòmica i aprofundir en la simplificació administrativa?

Moderador: Albert Castellanos, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació (Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda)

Participants:

 • Cristina Pruñonosa, gerent de l’Oficina de Gestió Empresarial (Departament d’Empresa i Coneixement)
 • Paula Ortí, cap de l’Àrea de Millora de la Regulació (Departament de la Presidència)
 • Marc Realp, director general de l’Autoritat Catalana de la Competència
 • Isabel Alonso, cap de l’Oficina d’Activitats de la Diputació de Barcelona
 • Anna Merino, cap de l’Àrea de Competència i Regulació (Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda)

11.30 – 12.00 h

Pausa-cafè

12.00 – 13.30 h

Taula rodona: “I com ho perceben les empresàries i els empresaris catalans?

Moderador: Xavier Gibert, secretari general del Departament d’Empresa i Coneixement

Participants:

 • Carme Poveda, directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
 • Roser Ramos, directora general d’ARETEX, SA
 • Iván Salvadó, representant del Gremi de Restauració de Barcelona
 • Dolors Paniagua, gerent de Projectes d’Inversió d’ACCIO, Departament d’Empresa i Coneixement

13.30 – 13.45 h

Cloenda: a càrrec de Xavier Gibert, secretari general del Departament d’Empresa i Coneixement