• Imprimeix

Properes jornades i ponències

Dia:   16 de maig de 2017

Lloc:  Sala d'actes del Palau Macaya

         Passeig de Sant Joan, 108

          08037 Barcelona

Destinataris:

  • Administració pública
  • Món acadèmic
  • Món professional
  • Món empresarial

Presentació

L'objectiu principal de la Jornada és contribuir a difondre la importància de l'avaluació i l'evidència en la presa de decisions. Amb aquesta idea, la Jornada vol esdevenir un punt de trobada dels diferents agents que es dediquen tant a l'avaluació com a la presa de decisions, ja sigui dins d'aquestes agències, ja sigui en el conjunt de les administracions catalanes i en altres organitzacions: universitats, centres de recerca, entitats socials i consultores.

Així, es vol contribuir a assegurar que l'evidència generada es tradueixi en millores en les polítiques i els programes del nostre país.

Només si s'avaluen les polítiques públiques i els programes socials es pot saber si s'assoleixen els resultats que es perseguien quan es van dissenyar; és sobre la base d'aquesta informació que s'hi poden introduir millores.

Programa

8.45  - 9.15 h Benvinguda i registre

9.15 - 9.45 h Inauguració de la Jornada 

  • Pere Aragonès, secretari d'Economia del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  • Josep Joan Moreso, president d'AQU Catalunya.
  • Pere Joan Cardona, president del Consell d'Administració de l’AQuAS.
  • Frederic Udina, president del Consell Rector d'Ivàlua.

 

9.45 - 10.30 h Ponència marc: "Avaluació, aliances i evidència: què en podem aprendre?", a càrrec de Howard White, director general de Campbell Collaboration.

10.30 - 11 h "Avaluar per millorar: la raó de ser d’Ivàlua", a càrrec de Marc Balaguer, director executiu d’Ivàlua.

11 - 11.30 h Pausa 

11.30 - 12 h "La incorporació de l’evidència: experiències de l'AQuAS", a càrrec de Toni Dedeu, director de l’AQuAS.

12 - 12.30 h "Millora i rendició de comptes: l’exemple d’AQU Catalunya", a càrrec de Martí Casadesús, director d'AQU Catalunya.

12.30 - 14 h Taula Rodona: "Com incorporar l’evidència a la presa de decisions a Catalunya?"

Anna Tarrach, directora general de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Josep Pallarès, director general d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.

David Elvira, director del Servei Català de la Salut.

Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert.

 

Moderació i cloenda a càrrec de Frederic Udina.

President del Consell Rector d'Ivàlua.