• Imprimeix

Presentacions de jornades i ponències realitzades

Congrés Internacional sobre Eficiència de les Administracions Tributàries, Cooperació Internacional i Governança Fiscal Internacional

Organitzat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona (UB). Va tenir lloc el divendres 1 de juny a l’Escola d'Administració Pública de Catalunya. Aquest Congrés —que també es va fer a Madrid el 30 i el 31 de maig— s’inclou en el projecte “The global observatory on tax agencies”, una xarxa d’excel·lència liderada per la UB que es projecta sobre els tres eixos següents: – L’eficiència de les administracions tributàries mundials. – La cooperació internacional de les administracions tributàries. – La governança fiscal mundial.

Jornada sobre la revisió de la despesa (març de 2018)

Presentació de l'informe anual de l'economia catalana 2016

Informació sobre la celebració de la jornada

La tercera edició de l'Informe anual de l'economia catalana recull l'evolució de les principals magnituds macroeconòmiques durant l'any 2016. L'Informe abasta diversos aspectes, entre els quals destaquen:

  • l'activitat econòmica tant a Catalunya com al seu entorn de referència;
  • el comerç exterior;
  • la dinàmica empresarial;
  • el mercat de treball;
  • l'evolució dels preus i dels salaris.

També s'hi analitzen les dades principals de l'actuació del sector públic a Catalunya i aspectes específics de la realitat econòmica, social i territorial.

 

Dia: 20 de juliol 2017

Hora: 9.30 h

Lloc: Sala d'actes. Edifici del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Gran Via de les Corts Catalanes, 639, planta baixa.

 

Benvinguda a càrrec de l'Hble. Sr. Oriol Junqueras, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda.

Presentació de l'informe anual a càrrec de:

  • Sr. Pere Aragonès, secretari d'Economia
  • Sra. Natàlia Mas Guix, directora general d'Anàlisi Econòmica

Presentació de la Jornada, Informe anual de l'economia catalana 2016 i informes anteriors

Jornada sobre la incorporació de l'evidència a la presa de decisions (16 de maig de 2017)

Jornada sobre la Política de Millora de la Regulació a Catalunya: Passat, Present i Futur

La Jornada, que va tenir lloc el 6 d’abril de 2017 a la sala d’actes del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, anava adreçada als destinataris següents:

  • Administració pública (Generalitat i ens locals)
  • Món professional (bufets d’advocats, consultories econòmiques, gestories, altres)
  • Món empresarial (empreses, associacions i patronals)

Programa de la Jornada

Ponència "La política de Better Regulation de la Unión Europea: lecciones de futuro"