• Imprimeix

Presentacions de jornades i ponències realitzades

Jornada sobre la revisió de la despesa (març de 2018)

Presentació de l'informe anual de l'economia catalana 2016

La tercera edició de l'Informe anual de l'economia catalana recull l'evolució de les principals magnituds macroeconòmiques durant l'any 2016. L'Informe abasta diversos aspectes, entre els quals destaquen:

  • l'activitat econòmica tant a Catalunya com al seu entorn de referència;
  • el comerç exterior;
  • la dinàmica empresarial;
  • el mercat de treball;
  • l'evolució dels preus i dels salaris.

També s'hi analitzen les dades principals de l'actuació del sector públic a Catalunya i aspectes específics de la realitat econòmica, social i territorial.

 

Dia: 20 de juliol 2017

Hora: 9.30 h

Lloc: Sala d'actes. Edifici del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Gran Via de les Corts Catalanes, 639, planta baixa.

 

Benvinguda a càrrec de l'Hble. Sr. Oriol Junqueras, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda.

Presentació de l'informe anual a càrrec de:

  • Sr. Pere Aragonès, secretari d'Economia
  • Sra. Natàlia Mas Guix, directora general d'Anàlisi Econòmica

Jornada sobre la incorporació de l'evidència a la presa de decisions (16 de maig de 2017)

Jornada sobre la Política de Millora de la Regulació a Catalunya: Passat, Present i Futur

La Jornada, que va tenir lloc el 6 d’abril de 2017 a la sala d’actes del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, anava adreçada als destinataris següents:

  • Administració pública (Generalitat i ens locals)
  • Món professional (bufets d’advocats, consultories econòmiques, gestories, altres)
  • Món empresarial (empreses, associacions i patronals)