• Imprimeix

Comercialització dels jocs de l'EAJA

Cos de l'article

General

 • Decret 339/2011, de 17 de maig pdf icon [391,48 KB ]
  pel qual s'aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
 • ORDRE ECO/275/2014, de 5 de setembre, pdf icon [58,41 KB ]

  de regulació de les condicions bàsiques i comunes de la comercialització de les loteries organitzades per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat mitjançant sistemes informàtics, telemàtics o d’altres interactius.

 • ORDRE ECO/276/2014, de 4 de setembre pdf icon [44,59 KB ]

  de regulació de fitxer que conté dades de caràcter personal  de jugadors de loteries en línia de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

 • Resolució ECO/2056/2014 pdf icon [10,83 KB ]

  de 9 de setembre, per la qual es determinen les condicions específiques de comercialització de la loteria passiva mitjançant l'ús de sistemes informàtics i telemàtics o d'altres d'interactius, i la data d'inici de comercialització a través d'aquests sistemes.

 • Resolució_VEH/2377/2017 pdf icon [40,77 KB ]

  ,de 9 d'octubre, per la qual s'habilita el compte monender en l'àrea privada d'usuari del jugador que participa en línia, mitjançant sistemes informàtics, telemàtics o d'altres d'interactius, a les loteries organitzades i comercialitzades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. (DGC 7475, 17.10.2017)

 • Resolució_VEH/2378/2017 pdf icon [36,41 KB ]

  ,de 9 d'octubre, per la qual es determina la data d'inici de comercialització de les loteries Lotto 6/49 i Trio a través de sistemes informàtics i telemàtics o d'altres interactius. (DGC 7475, 17.10.2017)

Comissions de les persones agents venedores

 • Decret 339/2011, de 17 de maig pdf icon [391,48 KB ]
  pel qual s'aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Article 5) (DOGC 5882, 19.05.2011)
 • DECRET 119/2009, de 28 de juliol,
  pel qual s'aprova el Reglament de la loteria Lotto 6/49 i de les seves variants (veure l'article 4). (DOGC 5433 de 31/07/09).
 • DECRET 261/2006, de 20 de juny,
  pel qual s'estableix el percentatge de premis i de comissions dels agents venedors de la loteria Loto Ràpid, organitzada, gestionada i comercialitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. (DOGC 4660, 22.06.2006).
 • DECRET 312/1988, d'11 d'octubre, doc icon [33 KB ]
  pel qual s'estableixen les comissions que s'han de percebre i les liquidacions al Tresor de la Generalitat de la part de la recaptació que constitueix ingrés públic de la loteria semiactiva Trio, organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes. (DOGC 1062, 31.10.88). Modificacions indicades en el text.
 • DECRET 245/1990, de 23 d'octubre, doc icon [32 KB ]
  pel qual s'estableixen les comissions que s'han de percebre i la liquidació al tresor de la Generalitat de la part de la recaptació que constitueix ingrés públic de la loteria semiactiva Super 10, organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (DOGC 1359, 26.10.1990). Modificacions indicades en el text.
 • DECRET 315/1992, de 14 de desembre, doc icon [45 KB ]
  d'aprovació del Reglament de la loteria denominada Loto Express, organitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat –article 25.1-. (DOGC 1688, 30.12.1992). Modificacions indicades en el text.
 • DECRET 286/1994, de 4 de novembre, doc icon [33,5 KB ]
  pel qual s'estableixen les comissions que s'han de percebre de la loteria denominada Supertoc, organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (DOGC 1972, 14.11.1994). Modificacions indicades en el text.
 • Resolució ECO/32/2014 pdf icon [41,16 KB ]

  de 9 de gener, per la qual es dóna publicitat de l'acord del Consell d'Administració que fixa els percentatges de comissió addicional que correspon percebre a les persones agents venedores de la loteria Supertoc. (DOGC, 6542, 17.01.2014)

 • DECRET 97/2014, de 8 de juliol pdf icon [8,69 KB ]

  pel qual s'aprova el Reglament de la loteria Binjocs i de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació. (article 5) (DOGC 6661, 10.07.2014)

 • Resolució ECO/1441/2014 pdf icon [10,83 KB ]

  ,de 18 de juny, per la qual es dóna publicitat de l'Acord del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat que fixa, amb efectes de l'1 de juliol de 2014, els percentatges de comissió addicional que correspon percebre als agents venedors. (DOGC 6649, 23.06.2014)

 • Resolució_VEH/1358/2016 pdf icon [33,83 KB ]

  , de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat de l'Acord del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat que fixa, amb efectes de l'1 de juny de 2016, els percentatges de comissió addicional que correspon percebre als agents venedors per la comercialització de la loteria passiva, i els percentatges de comissió que, en funció de les vendes de la loteria passiva efectuades pels agents venedors vinculats, correspon percebre a les operadores comercials del canal convencional. (DOGC 7131, 31.05.2016)

Comissions de les persones operadores comercials

 • Decret 339/2011, de 17 de maig pdf icon [391,48 KB ]
  pel qual s'aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat autònoma de Jocs i Apostes (Article 6.4) (DOGC 5882, 19.05.2011)
 • Resolució ECO/1440/2014 pdf icon [13,08 KB ]

  ,de 18 de juny, per la qual es dóna publicitat de l'Acord del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat que fixa, amb efectes de l'1 de juliol de 2014, els percentatges de comissió que, en funció de les vendes de diferents modalitats de loterio efectuades pels agents venedors vinculats, correspon percebre a les operadores comercials del canal convencional. (DOGC 6649, 23.06.2014)

 • Resolució VEH/1358/2016 pdf icon [33,83 KB ]

  de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat de l'Acord del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat que fixa, amb efectes de l'1 de juny de 2016, els percentatges de comissió addicional que correspon percebre als agents venedors per la comercialització de la loteria passiva, i els percentatges de comissió que, en funció de les vendes de la loteria passiva efectuades pels agents venedors vinculats, correspon percebre a les operadores comercials del canal convencional.

Data d'actualització:  27.01.2016