• Imprimeix

Ofertes de treball

En aquest espai es publiquen, quan n’hi ha, les ofertes de treball de caràcter temporal del Departament.

Les referències que es fan dins del text dels anuncis al currículum que genera ATRI (una intranet corporativa) només afecten el personal que treballa a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Envieu el vostre currículum.

El format de l'assumpte ha de ser el següent: cognom1, cognom2, nom, codi de la plaça.

VEH/105/2017 Administratiu/iva, C-13, a la Direcció de Serveis del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (21.06.17)

VEH/104/2017 2 tècnics/tècniques superiors, A-21, a l'Autoritat Catalana de la Competència del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (21.06.17)

VEH/099/2017 Tècnic/a superior, A-21, a la Sub-direcció General de Riscos i Assegurances de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (20.06.17)

VEH/097/2017 Auxiliar administratiu/iva, D-12, al Servei Territorial del Joc i d'Espectacles de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre del Departament de la Vicepresidència i d'Economia (20.06.2017)

VEH096-17 Tècnic/a de gestió, B-18, al Servei de Dipositaria de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (19.06.17)

VEH098-17 Tècnic/a superior, A-21, a la Intervenció General del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (19.06.17)

Envieu el vostre currículum: rrhh@idescat.cat 

El format de l'assumpte ha de ser el següent: A1 analista informàtic/a IDESCAT.

Imprescindible!:  en el text del correu heu de fer constar, en aquest ordre:

  • NIF
  • Cognoms i nom
  • Tipus de vinculació
  • Departament d'adscripció
  • Telèfons de contacte
  • Adreça electrònica

VEH089-17 Auxiliar administratiu/va, D-14, a la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals de l'Institut d'Estadística de Catalunya del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (16.06.17)

VEH092-17 Auxiliar administratiu/va, D-14, a la Secretaria d'Hisenda del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (16.06.17)

VEH100-17 Subaltern/a, E-10, a la Delegació Territorial del Govern a les Terres de l'Ebre del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (14.06.17)