• Imprimeix

En tràmit

Projecte de decret de modificació del Reglament de la loteria Loto Ràpid, aprovat pel Decret 89/2017, d'11 de juliol

En tràmit al web des del 13.03.2018

Informació pública: del 26.04.2018 al 17.05.2018.

Audiència.

Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya

En tràmit al web des del 19.07.2017

Documentació de l'expedient