• Imprimeix

En tràmit

Projecte d'ordre de nomenament dels vocals del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya en representació dels departaments de la Generalitat de Catalunya

En tràmit al web des del 19.10.2018

Pendent de publicació al DOGC.

Projecte de decret de modificació del Decret 37/2010, 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament de salons de joc, el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d’accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo i el Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar

En tràmit al web des del 17.9.2018

Informació pública: del 25.9.2018 al 16.10.2018.

Audiència.

Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya

En tràmit al web des del 19.7.2017

Documentació de l'expedient