• Imprimeix

Protecció de dades

A partir del 25 de maig és d'aplicació el nou Reglament general de protecció de dades, que comporta canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal en relació amb els aspectes següents:

  • drets de les persones;
  • obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

Registre d'activitats de tractament

Quins són els tractaments de dades que fa el Departament.

Drets de les persones interessades

Quins són i com exercir-los.

Reglament general de protecció de dades

Novetats, textos normatius, documentació, preguntes freqüents, etc.

Informació detallada dels tractaments

Responsabilitat, finalitat, destinataris, drets, vies de reclamació, etc.

Delegat o delegada de protecció de dades (DPD)

Quines funcions té i com contactar-hi.