• Imprimeix

Trameses d'informació i inscripcions del Gencat

Trameses d'informació i inscripcions del Gencat

Unitat responsable: Direcció General d’Atenció Ciutadana

Adreça: Via Laietana, 14

08003 Barcelona

Adreça de correu: dpd.economia@gencat.cat

 

 

Facilitar a la ciutadania, a través del web gencat, l'accés a la informació, la recepció de publicacions puntuals o periòdiques, i la gestió de les seves dades quan desitgin participar en esdeveniments o cursos.

Als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics. A institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques per a tractaments estadístics.

Les dades personals es mantindran en el sistema mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir. 

El vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment.

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades en aquest enllaç.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació:

  • adreçant una sol·licitud en suport paper al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (Rambla de Catalunya, 19-21, 08007 Barcelona) o,
  • en format electrònic, mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil). Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin dret o quins drets exerciu.
Si considereu que els vostres drets s'han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit, o des de la seva seu electrònica.
 
Data d'actualització:  23.05.2018