Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Regulacions jurídiques concretes

 Classificació estadística de contractes públics: CPV - CPA- Codi NUTS

 • Vocabulari comú de contractes públics - CPV  [PDF, 1,16 MB ]
  Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV.
 • Vocabulari comú de contractes públics - CPV  [PDF, 697,68 KB ]
  Correcció d'errades del Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò relatiu a la revisió del CPV.
 • Classificació de productes per activitats - CPA  [PDF, 543,56 KB ]
  Reglament (CE) núm. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2008, pel qual es deroga el Reglament núm. 3696/93 del Consell relatiu a la classificació estadística de productes per activitats (CPA) en la Comunitat Econòmica Europea. (DOCE núm. 145, Sèrie L, de 4 de junio de 2008)
 • Nomenclatura comú d'unitats territorials estadístiques- Codi NUTS  [PDF, 317,53 KB ]
  Reglament (CE) núm. 1059/2003 del Parlament europeu i del Consell de 26 de maig de 2003, pel que s'estableix una nomenclatura comú d'unitats territorials estadístiques. (DOCE núm. 154/1, Sèrie L, de 21 de juny de 2003)

 
 
 

Comitè Consultiu per a l'obertura de la contractació pública


 

Comitè Consultiu per als contractes públics


 
 

Dret comunitari aplicable a l'adjudicació de contractes no subjectes a les Directives comunitàries


 

Dret contractual europeu


 

Empreses públiques


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altra documentació d'interès


 
Data d'actualització: 26.07.2010