• Imprimeix

Normativa estatal

Els texts publicats en aquesta pàgina tenen un significat divulgatiu. Si voleu verificar la validesa jurídica, heu de consultar els texts publicats en els Butlletins i Diaris Oficials corresponents.

CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. NORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT

INTERÈS DE DEMORA