• Imprimeix

Conjuntura econòmica

Nota de Conjuntura Econòmica

Publicació trimestral sobre l'evolució de les principals magnituds de l'economia catalana que tracta els temes següents: 

- l'evolució de l'activitat econòmica a Catalunya i al seu entorn de referència,
- el sector exterior,
- el mercat de treball,
- l'evolució dels preus i dels salaris,
- el sector financer i
- el sector públic.

 

Nota de Conjuntura Econòmica'Nota de Conjuntura Econòmica' número 93 (gener de 2017)

Nota de Conjuntura EconòmicaNúmeros anteriors 

 • L'economia mundial manté un creixement feble, especialment la zona euro. El Brexit, l'augment del preu del petroli i les tendències proteccionistes obren noves incerteses.
 • L'economia catalana obté el 2016 el creixement (del 3,5 %) més alt en molts anys, gràcies a l'empenta de la demanda interna i
  les exportacions. Tots els sectors creixen, amb la indústria al capdavant (un 5,2%).
 • Les exportacions de béns anoten un nou any de creixement, d'un 2,2 % en valors corrents fins al novembre. Les pernoctacions hoteleres del turisme estranger i del turisme de l’Estat augmenten un 6,5 %.
 • Tots els indicadors del mercat de treball reflecteixen el bon moment de l’ocupació: el 2016, segons l'EPA el nombre d’ocupats augmenta un 3,4%; els afiliats a la Seguretat Social creixen un 3,7 %. La taxa d'atur se situa per sota del 15 %.
 • Amb la recuperació del preu del petroli, des de mitjan de 2016 els preus de consum s’orienten a l'alça.El desembre la inflació a Catalunya és de l’1,9 %, però l'indicador avançat de les dades estatals mostra el gener un repunt important (del 3 %).
 • Durant els tres primers trimestres del 2016 baixen els costos salarials per treballador i mes, i per hora treballada (un 0,1 % i un 0,6 %, respectivament), però les tarifes pactades el 2016 repunten lleugerament.
 • Tot i el creixement del nou crèdit facilitat a les pimes i a les llars, l’estoc de crèdit continua a la baixa perquè domina el flux del desendeutament. Els baixos tipus d'interès orienten l’estalvi cap a la liquiditat dels dipòsits a la vista, o bé a la cerca de rendibilitat en fons d'inversió.
 • Tots i els episodis turbulents del 2016, els principals índexs borsaris van tancar l’any amb guanys, excepte a Itàlia i Espanya. L’IBEX-35 va baixar un 2 % i el gener d’enguany un 0,4%.
 • Els ingressos liquidats per la Generalitat fins al novembre augmenten un 10,7%, i les despeses baixen un 6,5 %. La recaptació tributària de la Generalitat en el conjunt de l'any augmenta un 5,6 % i la que fa l’AEAT a Catalunya, un 1,6 % fins al novembre.

 

Nota de Conjuntura Econòmica número 93 (gener de 2017)

Números anteriors 

Previsions Macroeconòmiques

Escenari macroeconòmic de Catalunya per als anys 2016-2017Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2016-2017

 

Indicadors de Conjuntura

Publicació mensual que recull informació sobre els principals indicadors de conjuntura econòmica de Catalunya i del seu entorn.

Indicadors de ConjunturaIndicadors de Conjuntura (abril de 2017)

 

Informe anual de l'economia catalana  

Informe anual del 2015Informe anual del 2015