Nota de Conjuntura Econòmica

Publicació trimestral sobre l'evolució de les principals magnituds de l'economia catalana que tracta els temes següents: 

- l'evolució de l'activitat econòmica a Catalunya i al seu entorn de referència,
- el sector exterior,
- el mercat de treball,
- l'evolució dels preus i dels salaris,
- el sector financer i
- el sector públic.

 

Nota de Conjuntura Econòmica'Nota de Conjuntura Econòmica' número 96 (juliol de 2017)

Nota de Conjuntura EconòmicaNúmeros anteriors 

  • Es revisa a l’alça el creixement del comerç mundial i les previsions econòmiques de la zona euro i de l’economia espanyola.
  • L’economia catalana accelera el seu creixement en el segon trimestre fins a una variació intertrimestral de l’1 %.
  • Els cinc primers mesos de l’any, les exportacions de béns augmenten un 10,4 %, el turisme estranger un 10,5 % i la seva despesa turística un 13,6 %.
  • L’afiliació a la Seguretat Social augmenta a un ritme del 4 % el segon trimestre i acumula gairebé tres anys i mig de creixement. La taxa d’atur baixa fins al  13,2 % el segon trimestre.
  • La inflació es modera fins a l’1,7 % el juny, desprès de l’impacte del preu del petroli els mesos anteriors, però la inflació subjacent repunta lleugerament.
  • Els costos laborals disminueixen un 1,2 % el primer trimestre d’enguany, desprès de caure un 0,2 % durant el 2016.
  • Els flux de nou crèdit augmenta i continua el desendeutament del sector privat gràcies a les millores econòmiques i financeres.
  • L’IBEX-35 acumula guanys de l’11,7 % els sis primers mesos de l’any.
  • La recaptació tributària de la Generalitat augmenta un 10,8 % la primera part de l’any, i la de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Catalunya un 5,7 %.

Nota de Conjuntura Econòmica número 96 (juliol de 2017)

Números anteriors 

Previsions Macroeconòmiques

Escenari macroeconòmic de Catalunya per als anys 2016-2017Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2017-2018

 

Indicadors de Conjuntura

Publicació mensual que recull informació sobre els principals indicadors de conjuntura econòmica de Catalunya i del seu entorn.

Indicadors de ConjunturaIndicadors de Conjuntura (octubre de 2017)

 

Informe anual de l'economia catalana  

Informe anual del 2015Informe anual del 2015