Nota de Conjuntura Econòmica

Publicació trimestral sobre l'evolució de les principals magnituds de l'economia catalana que tracta els temes següents: 

- l'evolució de l'activitat econòmica a Catalunya i al seu entorn de referència,
- el sector exterior,
- el mercat de treball,
- l'evolució dels preus i dels salaris,
- el sector financer i
- el sector públic.

 

Nota de Conjuntura Econòmica'Nota de Conjuntura Econòmica' número 97 (octubre de 2017)

Nota de Conjuntura EconòmicaNúmeros anteriors 

  • Millora el creixement mundial i el de la zona euro, però el 2018 la dinàmica de les economies avançades es preveu inferior a la d’enguany.
  • L'economia catalana manté el tercer trimestre un fort creixement, del 0,9 % en termes intertrimestral i del 3,5 % interanual.
  • Les exportacions de béns s’acceleren durant l'any, tot i l’enfortiment de l'euro i augmenten un 8,8 % fins a l’agost. L'afluència de turisme estranger creix un 7,8 % fins al setembre.
  • El nombre d’ocupats augmenta un 2,9 % el tercer trimestre segons l’EPA i un 3,8 % segons els afiliats a la Seguretat Social. La taxa d’ocupació és la més alta en 9 anys i la d’atur (del 12,5%) la més baixa des de finals del 2008. 
  • Després de l'acceleració a principis d’any, la inflació s’ha moderat fins al 2,1 % al setembre, però manté un diferencial de 0,6 punts en relació amb la zona euro.
  • Els costos laborals disminueixen durant els primers sis mesos: un 0,6 % per treballador i mes i un 1,3% per hora treballada. Les tarifes salarials pactades en la negociació col·lectiva fins al setembre s'incrementen un 1,42%.
  • L'estoc de crèdit bancari al sector privat a Catalunya s'estabilitza i només cau un 0,3 % interanual el segon trimestre (un 3% a Espanya).
  • Els índex borsaris europeus milloren el tercer trimestre, però l'IBEX-35 registra pèrdues. Durant l'octubre, el selectiu espanyol pateix una forta volatilitat, però tanca en positiu.
  • L'execució pressupostària del sector públic administratiu de la Generalitat mostra fins al setembre un augment dels ingressos del 8,6 % i del 8,9 % en el cas de les despeses. La recaptació tributària de la Generalitat s'incrementa un 19,6 % i la de l'Estat a Catalunya un 4,5 %.

Nota de Conjuntura Econòmica número 97 (octubre de 2017)

Números anteriors 

Previsions Macroeconòmiques

Escenari macroeconòmic de Catalunya per als anys 2016-2017Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2017-2018

 

Indicadors de Conjuntura

Publicació mensual que recull informació sobre els principals indicadors de conjuntura econòmica de Catalunya i del seu entorn.

Indicadors de ConjunturaIndicadors de Conjuntura (desembre de 2017)

 

Informe anual de l'economia catalana  

Informe anual del 2015Informe anual del 2015