Presentacions de l'economia catalana

Perspectiva general de l'economia catalana. Presentacions en format PDF.

'The Catalan Economy'

Recull de notícies sobre l'economia catalana en anglès.

'Esdeveniments Econòmics i Financers'

Butlletí setmanal que recull els principals esdeveniments econòmics i financers de Catalunya, Espanya, la zona euro i les principals economies avançades i emergents.

Articles d'economia

Articles sobre l'economia catalana i el seu entorn escrits per experts de la Direcció General d'Anàlisi Econòmica.

Informe anual

Números especials de la publicació trimestral 'Nota de Conjuntura Econòmica'

'Nota de Conjuntura Econòmica'

Publicació trimestral sobre l'evolució de les principals magnituds de l'economia catalana.

'Nota d'Economia'

Revista quadrimestral que tracta temes de rellevància i actualitat sobre l'economia i el sector públic catalans.

'Previsions Macroeconòmiques'

Escenaris macroeconòmics de l'economia catalana.

"Papers de Treball"

La col·lecció "Papers de Treball" difon treballs, fonamentalment interns, l'objectiu dels quals és l'estudi i la comprensió de la realitat i l'entorn en què es desenvolupa l'economia catalana.

"Monografies"

Amb aquesta col·lecció es difonen estudis monogràfics sobre economia catalana, sector públic i finançament.

Articles de premsa

Articles d'interès apareguts a la premsa