Presentacions de l'economia catalana

Perspectiva general de l'economia catalana. Presentacions en format PDF.

'The Catalan Economy'

Recull de notícies sobre l'economia catalana en anglès.

Els Fons de la Seguretat Social a Catalunya

Estudi sobre l'evolució financera i principals indicadors que incideixen en la viabilitat de les pensions a Catalunya

'Esdeveniments Econòmics i Financers'

Butlletí quinzenal que recull els principals esdeveniments econòmics i financers de Catalunya, Espanya, la zona euro i les principals economies avançades i emergents.

Articles d'economia

Articles sobre l'economia catalana i el seu entorn escrits per experts de la Direcció General d'Anàlisi Econòmica.

Informe anual

Números especials de la publicació trimestral 'Nota de Conjuntura Econòmica'

Informe sobre l'economia col·laborativa a Catalunya

El document recull mesures i accions davant els reptes que plantegen les noves modalitats de prestació de serveis.

"Papers de Treball"

La col·lecció "Papers de Treball" difon treballs, fonamentalment interns, l'objectiu dels quals és l'estudi i la comprensió de la realitat i l'entorn en què es desenvolupa l'economia catalana.

"Monografies"

Amb aquesta col·lecció es difonen estudis monogràfics sobre economia catalana, sector públic i finançament.