• Imprimeix

"Monografies"

Amb aquesta col·lecció es difonen estudis monogràfics sobre economia catalana, sector públic i finançament.

Butlletí de publicacions

Avisos de nous números de "Monografies" i d'altres publicacions d'economia catalana