• Imprimeix

'Nota de Conjuntura Econòmica'

Nota de Conjuntura Econòmica és una publicació trimestral sobre l'evolució de les principals magnituds de l'economia catalana. Consta de vuit capítols, en els quals es tracten els temes següents:

- l'evolució de l'activitat econòmica a Catalunya i al seu entorn de referència,
- el sector exterior,
- el mercat de treball,
- l'evolució dels preus i dels salaris,
- el sector financer i
- el sector públic.

Butlletí de publicacions

Avisos de nous números de Nota de Conjuntura Econòmica i d'altres publicacions d'economia catalana