• Imprimeix

"Papers de Treball"

La col·lecció "Papers de Treball" difon treballs, fonamentalment interns, l’objectiu dels quals és l’estudi i la comprensió de la realitat i l’entorn en què es desenvolupa l’economia catalana. Aquesta col·lecció inclou preferentment estudis sobre àrees diverses de l’economia i el sector públic, però també està oberta a altres temes que tenen una rellevància especial en aquests àmbits. "Papers de Treball" és un mitjà d’expressió que es posa a l’abast dels investigadors i del públic interessat en aquests temes.