• Imprimeix

Catalunya a Europa

L'any 2014 l'economia catalana ha generat un PIB de 209.282 milions d'euros, superior als de Finlàndia, Grècia i Portugal, i una mica inferior al de Dinamarca.

El PIB per habitant, de 28.182 euros el 2014, supera el de la mitjana europea (26.600 euros) i se situa en valors propers als del Regne Unit, França i Itàlia. En termes de paritat de poder de compra, el PIB per habitant del 2014 és un 15,3% més gran que el PIB mitjà de la UE-28. Onze països de la UE tenen un PIB per habitant superior al de Catalunya, i disset, inferior.

En termes de superfície, Catalunya és un país que es pot assimilar als països petits de la UE-28. Amb una extensió de 32.106,5 km2, la superfície de Catalunya és superior a la de cinc estats membres de la UE-28, com ara Bèlgica i Eslovènia.

La població de Catalunya (7,5 milions d'habitants) és superior a la de tretze estats membres de la UE-28.

L'economia catalana té una tradició industrial que es remunta als inicis de la revolució industrial. Actualment la indústria catalana representa el 20,2% del VAB, i la part de manufactura, el 17,4%. Aquest pes del sector industrial és similar al de països com Àustria i Polònia, superior al d’Itàlia i al d'economies nòrdiques com la sueca o la finlandesa, però inferior al d’Alemanya.

Data d'actualització:  22.12.2015