• Imprimeix

Catalunya a Europa

Segons els comptes econòmics de l'Idescat, l'any 2016 l'economia catalana va generar un PIB de 223.629 milions d'euros, superior als de Finlàndia i Portugal, i una mica inferior al de Dinamarca i Irlanda.

El PIB per habitant el 2016 se situa en 30.024 euros. En termes de paritat de poder de compra (PPC), el PIB per habitant de Catalunya és un 14,5% més gran que el de la UE-28; només vuit països de la UE tenen un PIB per habitant superior al de Catalunya.

En termes de superfície, Catalunya és un país que es pot assimilar als països petits de la UE-28. Amb una extensió de 32.106,5 km2, la superfície de Catalunya és superior a la de cinc estats membres de la UE-28, com ara Bèlgica i Eslovènia.

La població de Catalunya (7,5 milions d'habitants) és superior a la de tretze estats membres de la UE-28.

L'economia catalana té una tradició industrial que es remunta als inicis de la revolució industrial. Actualment la indústria catalana representa el 20,8% del VAB, i la part de manufactura, el 17,4%. Aquest pes del sector industrial és similar al de països com Suècia i Finlàndia, superior al d'Itàlia o Dinamarca, però inferior al d’Alemanya.

Data d'actualització:  01.05.2017