• Imprimeix

Sector de la construcció

Evolució

  • El sector de la construcció va créixer intensament durant el darrer cicle expansiu, i el 2006 va arribar a representar un 11,9% del valor afegit brut (VAB) de Catalunya.
  • Amb l’esclat de la bombolla immobiliària (el 2008), el sector  entra en  una fase de retrocés que no finalitza fins al 2015, en què recupera el primer creixement positiu. El 2015 el pes de la construcció en termes de VAB se situa en un 4,7% del total de l'economia catalana, una mica menys que al del conjunt de la UEM-19 (5,0%) i al de la  UE-28 (5,4%).

La taxa mitjana anual acumulativa del sector de la construcció va créixer un 4,5% en el període 2000-2007. Del 2008 al 2015 va disminuir un 8,9%, si bé durant el 2015 el creixement ja va ser positiu.

Habitatge

Segons els visats dels col·legis d'arquitectes tècnics, el 2006 es van iniciar 125.506 habitatges nous. El 2007 aquesta xifra va començar a baixar, però encara era molt important (84.842). La davallada posterior la va situar en el mínim de 2.401 habitatges l'any 2013; el 2014 va començar a remuntar lleugerament i el 2015 s’ha elevat fins a 5.423.

El preu de l'habitatge nou es va enfonsar un 35,8% entre el 2007 i el 2014, però el 2015 s'ha incrementat un 4,1%.

La compravenda d'habitatge (nou i usat) es redueix un 61,4% entre el 2007 i el 2012; el 2014 va experimentar una lleugera millora, que pren més força el 2015, com la resta d'indicadors del subsector d'habitatge.

 

Obra pública

Durant els darrers anys, la disminució de la inversió pública ha comportat una reducció important de la construcció d'obra civil. A Catalunya, la licitació pública d'obres del conjunt d'administracions públiques va assolir el valor més alt l'any 2006. A partir d'aleshores, la licitació va anar decaient, especialment des del 2010, fins al punt que el 2013 el volum licitat en euros corrents era només el 10% del 2006. Posteriorment, la licitació s'ha recuperat lleugerament, però continua en valors molt baixos. 

Data d'actualització:  20.12.2016