• Imprimeix

Sector de la construcció

Evolució

  • El sector de la construcció va créixer intensament durant el darrer cicle expansiu, i el 2006 va arribar a representar un 11,9% del valor afegit brut (VAB) de Catalunya.
  • L'esclat de la bombolla immobiliària (el 2008) va provocar la caiguda continuada del sector, de manera que, el 2014, el seu VAB ha passat a representar un 5,1% del VAB de l'economia catalana, percentatge similar al del conjunt de la UEM-19 (5,1%) i al de la UE-28 (5,4%).

La taxa mitjana anual acumulativa del sector de la construcció va créixer un 4,5% en el període 2000-2007. Del 2008 al 2014 va disminuir un 8%. No obstant això, a finals del 2014 ha començat a canviar aquesta tendència.

Habitatge

Segons els visats dels col·legis d'arquitectes tècnics, el 2006 es van iniciar 125.506 habitatges. El 2007 aquesta xifra va començar a baixar, però encara era molt important (84.842). La davallada posterior la va situar en el mínim de 2.401 habitatges l'any 2013. El 2014 ha començat a remuntar lleugerament, fins a 3.635 habitatges.

El preu de l'habitatge nou es va enfonsar un 38,6% entre el 2007 i el 2013, però el 2014 s'ha incrementat un 4,6%.

La compravenda d'habitatge (nou i usat) s'ha reduït un 40,7% entre el 2007 i el 2013; ara bé, el 2014 experimenta una lleugera millora, com la resta d'indicadors del susbsector d'habitatge.

Obra pública

Durant els darrers anys, la disminució de la inversió pública ha comportat una reducció important de la construcció d'obra civil. A Catalunya, la licitació pública d'obres del conjunt d'administracions públiques va assolir el valor més alt l'any 2006. A partir d'aleshores, la licitació va anar decaient, especialment des del 2010, fins al punt que el 2013 va equivaldre a un 10% del valor en euros corrents corresponent al 2006. Darrerament, la licitació pública ha començat a remuntar lleugerament.

Data d'actualització:  21.05.2015