• Imprimeix

Comerç de béns i serveis

El sector exterior és un dels punts forts de l'economia catalana. Catalunya té un grau d'obertura comercial elevat (un 116,9% del seu PIB), en la línia d'altres economies petites i obertes d'Europa.

Segons la darrera taula input-output, el 2011 les exportacions totals de béns i de serveis de l'economia catalana van representar un 62,9 % del PIB; les importacions, un 54 %, i el superàvit comercial, un 8,9 %:

  •  El comerç amb l'estranger va ser el més important, atès que les exportacions van representar un 33,2 % del PIB; les importacions, un 30,8 %, i el superàvit comercial, un 2,4 %.
  •  Les exportacions interregionals van representar un 29,7 % del PIB; les importacions, un 23,2 %, i el superàvit comercial, un 6,5 %.

 

Les dades disponibles dels comptes econòmics anuals mostren que el 2015 el superàvit comercial de béns i serveis de l’economia catalana se situa en un 11,6 % del PIB. Els guanys experimentats en els intercanvis amb l’estranger expliquen el creixement del superàvit comercial:

  •  D’ençà del 2011 les exportacions de béns i serveis a l’estranger han guanyat 5,2 punts percentuals del PIB, per situar-se en un 38,4 %, mentre que les importacions han guanyat 2 punts percentuals i representen el 2015 un 32,8 %. El superàvit comercial amb l’estranger ha augmentat 3,2 punts percentuals i representa el 2015 un 5,6 % del PIB.
  •  El superàvit dels intercanvis comercials amb la resta de l’Estat se situa el 2015 en un 6 % del PIB (0,5 punts percentuals menys que el 2011).

 

L’evolució del saldo comercial ha experimentat canvis importants, especialment si es compara amb la situació existent l’any 2000.

  •  L’economia catalana ha millorat el seu superàvit comercial, des d’un 8 % del PIB l’any 2000 a un 11,6 % el 2015. Desagregant entre comerç internacional i comerç amb la resta de l’Estat:
  •  L’any 2000 Catalunya era deficitària en el comerç internacional (-4,6 % del PIB), mentre que el 2015 la situació és la inversa (superàvit del 5,6 % del PIB).
  •  L’any 2000 Catalunya tenia un superàvit comercial amb la resta de l’Estat del 12,6 % del PIB, i en el 2015 aquest superàvit és del 6 %.

En comparació amb el conjunt d’intercanvis internacionals de l’economia espanyola, les exportacions internacionals de béns i serveis de Catalunya van representar el 2015 el 23,0 % del total espanyol, i les importacions, el 21,3 %. D’aquesta manera, el 44,3 % del superàvit comercial d’Espanya el 2015 es va generar a Catalunya.

Data d'actualització:  21.05.2016