• Imprimeix

Comerç internacional de béns

 

Segons les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), les exportacions catalanes de béns a l'estranger representen el 25,6 % del total d'Espanya l'any 2016.

Durant els darrers anys les exportacions catalanes han crescut molt: el valor de les exportacions del 2016 en euros corrents és un 92,8 % superior al del 2000 i un 29,0 % superior al del 2008. En el cas de les importacions, les del 2016 són un 60,7 % superiors a les del 2000 i un 2,5 % inferiors a les del 2007. Hi ha una part d’exportacions i sobretot d’importacions assignada a Catalunya per Duanes que no li correspon estrictament, com es deriva de l’anàlisi efectuat en el marc input-output de Catalunya 2011.

La Unió Europea és el principal mercat de Catalunya. Les exportacions a la UE representen el 2016 el 65,8 % del conjunt d'exportacions internacionals de béns de l'economia catalana. Al seu torn, les importacions procedents de la UE representen el 60,0 % del total.

Gràcies a la diversificació de mercats hi ha diverses destinacions que han guanyat participació en l’estructura exportadora catalana, en especial l'Europa no comunitària, Àfrica i Àsia. En canvi, les exportacions a la UE han perdut pes: el 2016 el comerç intracomunitari pesa 7,5 punts percentuals menys que l’any 2000.

Les importacions intracomunitàries també han perdut pes en el mateix període: 4,9 punts percentuals, mentre que hi han guanyat participació les importacions de l'Europa no comunitària (2,2 punts) i d'Àsia (3,7 punts).

Els principals clients internacionals de les exportacions catalanes de béns són França (un 15,1 % del total) i Alemanya (un 11,3 % del total).

Les importacions provenen, especialment, d'Alemanya (18,6 %), França (9,3 %) i la Xina (9,6 %).

En valors corrents, l'any 2016 les exportacions han augmentat un 2 %, igual que les importacions.

Un 54,0 % de les exportacions són de béns intermedis; un 38,5 %, de béns de consum, i un 7,4 %, de béns de capital.

Les importacions de béns intermedis representen un 58,5 % del total; les de béns de consum, un 34,4 %, i les de béns de capital, un 7,0 %.

El 2016 la indústria química va realitzar gairebé una quarta part de les exportacions catalanes; les branques de vehicles de motor i material de transport, un 18,6 %, i el grup d'alimentació i begudes, un 12,3 %.

Les importacions més importants són de productes químics (19,4 %), de vehicles de motor i material de transport (17,0 %) i de productes tèxtils (11,0 %).

Des d'un punt de vista més desagregat destaquen:

  • L'exportació de vehicles automòbils i components; de matèries plàstiques i altres productes químics.
  • La importació de vehicles automòbils; de màquines i aparells mecànics i elèctrics.

Durant el 2016 les exportacions industrials d'alta tecnologia són les que han crescut més per tercer any consecutiu. El 2016 van incrementar-se un 8,9 %, mentre que el total de les exportacions industrials ho va fer un 2,5 %.

Segons el seu contingut tecnològic, les exportacions industrials catalanes es distribueixen de la manera següent:

  • Un 10,8 % de nivell tecnològic alt.
  • Un 49,6 % de nivell tecnològic mitjà alt.
  • Un 12,9 % de nivell tecnològic mitjà baix.
  • Un 26,7 % de nivell tecnològic baix.
Data d'actualització:  27.06.2016