• Imprimeix

Comerç internacional de béns

 

Segons les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), les exportacions catalanes de béns a l'estranger representen el 25,5 % del total d'Espanya l’any 2015.

 Durant els darrers anys les exportacions han crescut molt: el valor de les exportacions del 2015 en euros corrents és un 89,0 % superior al del 2000 i un 26,4 % superior al del 2008. En el cas de les importacions, les del 2015 són un 57,6 % superiors a les del 2000 i un 0,5 % inferiors a les del 2008.

La Unió Europea és el principal mercat de Catalunya. Les exportacions a la UE representen el 2015 el 65,0 % del conjunt d'exportacions internacionals de béns de l'economia catalana. Al seu torn, les importacions procedents de la UE representen el 59,0 % del total.

Gràcies a la diversificació de mercats hi ha diverses destinacions que han guanyat participació en l’estructura exportadora catalana, en especial l'Europa no comunitària, Àfrica i Àsia. En canvi, les exportacions a la UE  han perdut pes: el 2015 el comerç  intracomunitari pesa 8,3 punts percentuals menys que l’any 2000.

Les importacions intracomunitàries també han perdut pes en el mateix període: 5,9 punts percentuals, mentre que hi han guanyat participació les importacions de l'Europa no comunitària (1,3 punts) i d'Àsia (3,7 punts).

Els principals clients internacionals de les exportacions catalanes de béns són França (un 15,3 % del total) i Alemanya (un 11,9 % del total).

Les importacions provenen, especialment, d'Alemanya (18,1 %), França (9,4 %) i la Xina (9,6 %).

En valors corrents, l'any 2015 les exportacions han augmentat un 6,1 %, mentre que les importacions han crescut un 5,9 %, com a conseqüència de l'increment de la demanda interna de consum i inversió i de productes intermedis per a la producció industrial.

 

Un 54,9 % de les exportacions són de béns intermedis; un 39,0 %, de béns de consum, i un 6,1 %, de béns de capital.

Les importacions de béns intermedis representen un 60,7 % del total; les de béns de consum, un 32,5 %, i les de béns de capital, un 6,8 %.

El 2015 la indústria química va realitzar gairebé una quarta part de les exportacions catalanes; les branques de vehicles de motor i material de transport, un 17,7 %, i el grup d'alimentació i begudes, un 11,7 %.

Les importacions més importants són de productes químics (19,9 %), de vehicles de motor i material de transport (15,3 %) i de productes tèxtils (10,8 %).

Des d'un punt de vista més desagregat destaquen

•    L'exportació de vehicles automòbils i components; de matèries plàstiques; de màquines i aparells mecànics, i de material elèctric i de reproducció de so i d’imatges.
•    La importació de vehicles automòbils; de màquines i aparells mecànics i de productes energètics.

Durant el 2015 les exportacions industrials d’alta tecnologia són les que han crescut més per segon any consecutiu. El 2015 van incrementar-se un 10,5 %, mentre que el total de les exportacions industrials ho va fer un 6,2 %.

Segons el seu contingut tecnològic, les exportacions industrials catalanes es distribueixen de la manera següent:

•    Un 10,2 % de nivell tecnològic alt
•    Un 49,6 % de nivell tecnològic mitjà alt
•    Un 13,4 % de nivell tecnològic mitjà baix
•    Un 26,8 % de nivell tecnològic baix

Data d'actualització:  21.05.2016