Els salons de joc són locals on es gestionen i exploten jocs i apostes. Des de l’any 2015, la legislació limita a 126 el nombre màxim de salons que hi pot haver a Catalunya. Pel que fa a les sales de bingo, es limita a 75 el nombre d'autoritzacions de sales per a tot el territori de Catalunya.

En ambdós casos, les autoritzacions, les dóna la Direcció General de Tributs i Joc.

Data d'actualització:  14.10.2015