Aviso/Warning

  • Desde el menú multiidioma, se puede acceder a los contenidos que también están disponibles en castellano e inglés.
  • Those contents available in Spanish or English are accessible from the multilanguage menu.

Acte públic

Es convida a tots els sol·licitants que hagin participat en el procediment a l'acte en què la mesa de valoració farà lectura de la llista de sol·licitants admesos i exclosos i es procedirà a l'obertura del corresponent sobre B de les sol·licituds admeses. L'acte es celebrarà a les 9.30h a la sala d'actes de la planta 0 de la seu de l'òrgan convocant, situada a Gran Via de les Corts Catalanes, 639, a Barcelona.

Data d'actualització:  06.07.2017