• Imprimeix

Ajuts d'Estat


La normativa comunitària que regula els ajuts d'Estat és molt extensa i complexa. Així, a banda del que preveuen els articles del Tractat de funcionament de la Unió Europea que hi fan referència (del 107 al 109) i del gran nombre de comunicacions i reglaments que s'han aprovat amb posterioritat, també s'han de tenir en compte tots els preceptes recollits al llarg de la jurisprudència sobre aquesta matèria. D'altra banda, la Comissió Europea va aprovar el 2014 el Projecte de modernització del règim d'ajuts d'Estat, que comporta una reforma integral de la normativa vigent fins aleshores.

Des d'aquest apartat es difonen una sèrie de materials adreçats a les unitats que impulsen o gestionen subvencions o altres ajuts públics de la Generalitat de Catalunya i de les entitats que en depenen o hi estan vinculades, amb la finalitat de facilitar-los la feina d'interpretació d'un marc legal extens, dispers i complex. Hi trobareu:


  • Assessorament previ a la concessió de l'ajut (disseny).
  • Assessorament posterior a la concessió de l'ajut (regularització posterior / denúncia).
  • Novetats legislatives.
  • Canal oficial de comunicació entre la Generalitat de Catalunya i la Comissió Europea mitjançant la Secretaria d'Estats per a la Unió Europea (SEUE) i la representació permanent d'Espanya a la Unió Europea (consultes, comunicacions, notificacions)
  • Informació sobre la participació en l'elaboració de la normativa europea d'ajuts d'Estat.