• Imprimeix

Modernització dels ajuts d'Estat

El 8 de maig de 2012, la Comissió Europea va anunciar el Projecte de Modernització del règim d’ajuts d’Estats, conegut per les sigles SAM (State Aid Modernisation)Es tracta d'un projecte ambiciós que comporta una reforma integral de la normativa vigent en matèria d'ajuts d'Estat fins al 2013.

Alguns dels objectius més remarcables del SAM són:

  • Simplificar i consolidar el règim normatiu aplicable;
  • reforçar la seguretat jurídica dels operadors mitjançant la concreció d'una sèrie de conceptes sobre la noció d'ajut d'Estat i sobre les categories d'ajuts d'Estat que no necessiten l'autorització prèvia de la Comissió Europea;
  • agilitar el procediment de revisió dels ajuts d'Estat;
  • reforçar les facultats d'investigació i d'anàlisi de la Comissió Europea.

 

Modernització dels ajuts d'estat