• Imprimeix

Avaluació econòmica de les polítiques públiques

 

L’avaluació econòmica de les polítiques públiques és l’anàlisi sistemàtica i explícita d’alternatives per solucionar un problema o necessitat, valorades en termes dels costos i dels beneficis econòmics i socials. L’avaluació es pot fer abans de posar en marxa una intervenció (un pla, un programa o un projecte), un cop està en funcionament o bé quan ha finalitzat. L’objectiu últim és disposar d’informació que ajudi a prendre decisions que assegurin el millor ús possible dels recursos públics.

En aquest web trobaràs informació, documentació i recursos relatius a la realització d'avaluacions econòmiques i d'informes d'Impacte Econòmic i Social (IIES), eines de suport a l'avaluació econòmica i d'avaluació de polítiques públiques en termes generals, així com guies i notes tècniques específiques d'avaluació econòmica i altres recursos per ampliar-ne coneixement (materials de cursos, jornades i fonts d'informació).