• Imprimeix

Organització Mundial del Comerç

L'Organització Mundial del Comerç (OMC) és l'única organització internacional que s'ocupa de les normes que regeixen el comerç entre els països. Els Acords de l'OMC estan negociats i signats per la gran majoria dels països que participen en el comerç mundial i ratificats pels seus respectius parlaments.http://www.wto.org/indexsp.htm (Buscar en l'apartat TEMAS COMERCIALES-CONTRATACIÓN PÚBLICA)