• Imprimeix

Informació pressupostària i comptable de les administracions locals catalanes

Municat

La Direcció General d'Administració Local publica informació dels ens locals de Catalunya amb les principals dades pressupostàries i comptables

Sindicatura de Comptes de Catalunya

La Sindicatura de Comptes publica un informe de fiscalització relatiu al Compte general de les corporacions locals catalanes

Institut d'Estadística de Catalunya

El municipi en xifres. Macromagnituds i impostos