drets civils i polítics
  • Imprimeix

Drets civils i polítics

El Govern de la Generalitat de Catalunya està compromès a protegir els drets civils i polítics, individuals i col·lectius, dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. La posada en marxa de l'Oficina de Drets Civils i Polítics ha de permetre:

  • Lluitar contra les actituds violentes o denigrants que atempten contra la cohesió i la convivència a Catalunya, valors públics compartits que es fonamenten en el respecte a la diversitat, entesa com una riquesa i una fortalesa.
  • Fer el seguiment de les possibles vulneracions d'aquests drets i donar suport a les persones i col·lectius que n’han pogut ser víctimes.
  • Col·laborar amb la tasca que estan duent a terme a Catalunya diferents entitats i organismes compromesos amb aquest mateix objectiu.