• Imprimeix

Subvencions partits polítics: Parlament 2015

El Decret 177/2015, del 4 d’agost, estableix les regles següents per determinar la subvenció corresponent a les despeses electorals:

  • Un import de 16.101,60 € per escó obtingut.
  • Un import de 0,61 € per vot aconseguit per a cada candidatura que hagi obtingut, com a mínim, un escó.
  • Un import de 0,17 € per cada elector d’una circumscripció electoral, sempre que la candidatura obtingui un escó en aquesta circumscripció i aconsegueixi formar grup parlamentari, per les despeses originades per la tramesa directa i personal als electors dels sobres i les paperetes electorals, o de propaganda i publicitat electoral.

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet amb posterioritat un informe de fiscalització.