• Imprimeix

Factura electrònica entitats del sector públic

A partir del 15 de gener de 2015, les factures que rebin les administracions públiques han de ser electròniques i s'han de presentar en un dels punts generals d'entrada de factures electròniques.

Guia per a receptors de factura electrònica mitjançant GeFACT

GeFACT és el sistema que custodia les factures electròniques de la Generalitat de Catalunya i del sector públic que en depèn. El Departament d'Economia i Coneixement promou l'ús de GeFACT, que posa les factures a disposició dels sistemes economicofinancers perquè es puguin tramitar.

Data d'actualització:  09.12.2014