• Imprimeix

Creació, presa de participació, modificació, desvinculació o dissolució d'entitats del sector públic i estimació de l'impacte pressupostari