• Imprimeix

Informació economicofinancera que han de trametre les unitats institucionals incloses en el sector Administració pública (SEC 95), i les entitats participades majoritàriament per la Generalitat de Catalunya