• Imprimeix

Inventari d'ens públics de les comunitats autònomes elaborat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

Comprèn les entitats integrants de l'inventari d'ens públics de la Generalitat de Catalunya en els termes que recull l'Acord del Consell de Política Fiscal i Financera del 10 d'abril de 2003 (BOE 9.8.2003). La informació a la qual es pot accedir mitjançant l'enllaç al Ministeri d'Economia i Hisenda s'actualitza semestralment.