• Imprimeix

Normativa

Supervisió prudencial

Normativa

 • Normativa sobre cooperatives

  Compendi de normativa general de cooperatives catalanes (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

 • Llei 7/2017, del 2 de juny,

  del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives

 • Decret 280/2003, de 4 de novembre,

  de desplegament de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. Versió consolidada

 • Ordre ECF/413/2010, de 23 de juliol,

  per la qual es dicten instruccions sobre informació econòmica i financera de les seccions de crèdit de les cooperatives 

 • Resolució ECF/3576/2010, de 2 de novembre,

  per la qual es defineix l’abast del concepte socis o sòcies i de socis o sòcies col•laboradors/ores a l’Ordre ECF/413/2010, de 23 de juliol, per la qual es dicten instruccions sobre informació econòmica i financera de les seccions de crèdit de les cooperatives

 • Resolució ECO/842/2011,

  per la qual es modifica l'Ordre ECF/413/2010, de 23 de juliol, per la qual es dicten instruccions sobre informació econòmica i financera de les seccions de crèdit de les cooperatives, quant al model de declaració SC-5.

 • Ordre EHA/3360/2010, de 21 de desembre, pdf icon [1,14 MB ]

  per la qual s’aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives

Instruccions