• Imprimeix

Autoprohibició d'accés als establiments de joc

Quan es juga a jocs d'atzar de forma moderada i saludable, aquesta activitat és una forma d'oci. Estem dins de les pautes de joc responsable. Però si practiquem aquesta activitat de forma immoderada i sense límits, el joc es pot convertir en una addicció i pot comportar greus problemes a la nostra vida personal, familiar i social.

Les persones que pateixen addicció al joc o que consideren que estan en risc de patir-la poden demanar, de forma voluntària, que se'ls prohibeixi l'accés a salons de joc, casinos i bingos. Poden demanar que se'ls inclogui en el Registre de persones que tenen prohibit l'accés als establiments de joc.

L'horari d'atenció del Registre és de 8.30 a 14.00 h, de dilluns a divendres, a la seu de la Direcció General de Tributs i Joc o a qualsevol dels serveis territorials del joc i d'espectacles.

On puc demanar ajuda?

On puc demanar ajuda?

Què poden els familiars i amics de les persones amb problemes amb el joc?

 • Acudir a un centre d’atenció primària (CAP) i demanar assessorament.
 • Informar la persona jugadora de l’existència del Registre i fer-li entendre que l’autoprohibició és una eina per frenar el seu problema.
 • Acompanyar la persona jugadora al Registre i reforçar la seva inscripció.

Què és el Registre de persones que tenen prohibit l’accés als establiments de joc? Pot inscriure'm al Registre un membre de la família?

És una base de dades on consten les persones que no poden entrar als establiments de joc. Els motius pels quals no hi poden entrar són els següents:

 • Perquè així ho han sol·licitat voluntàriament; s’han autoprohibit d'entrar-hi.
 • Per ordre d'un jutge mitjançant resolució judicial.
 • Per prohibició de l’Administració, mitjançant sanció administrativa.

En el moment de la inscripció també es pot demanar informació i assessorament. 

Pot inscriure'm al Registre un membre de la família?

No. La inscripció l’has de fer tu, però un membre de la família, o qualsevol persona major d’edat que designis, pot acompanyar-te i reforçar la teva inscripció.

En quins establiments de joc s'aplica la prohibició?

 • Casinos
 • Sales de bingo
 • Salons de joc autoritzats a instal·lar màquines especials per a salons de joc o dependències on hi ha instal·lades aquestes màquines.

Què és l’autoprohibició?

És una acció voluntària que duen a terme les persones que consideren que tenen o que poden tenir un problema relacionat amb l'hàbit del joc. Així, sol·liciten que se les inclogui en el Registre de persones que tenen prohibit l’accés als salons de joc, casinos i sales de bingo amb la finalitat de no se'ls permeti accedir-hi.

Quins són els tipus d'autoprohibició? Què passa si canvio d'idea?

N’hi ha de dos tipus:

 • Simple: la sol·licita la persona interessada voluntàriament.
 • Reforçada: la sol·licita la persona interessada, voluntàriament, amb el reforç d'una altra persona major d'edat, que designa la mateixa persona interessada.  

 

Què passa si canvio d'idea?

El temps mínim de durada obligatòria de la inscripció al Registre és d’un any, que pot allargar-se fins a cinc, segons s’estableixi en el moment de la inscripció. Per cancel·lar l’autoprohibició ha d'haver passat aquest temps mínim que hagis establert en el moment de la inscripció. La cancel·lació es pot fer efectiva el dia després de la data límit, a comptar des de la data de la resolució.

Passat aquest temps, puc cancel·lar-ne la inscripció si vull, encara que es tracti d'una autoprohibició reforçada?

Si és una autoprohibició simple, sí. En el cas de les inscripcions reforçades, però, és necessari que la cancel·lació la sol·licitis conjuntament amb la persona que la va subscriure amb tu.

Quina durada té l'autoprohibició?

Les autoprohibicions tenen una durada indefinida. Tot i així, després d’un període de vigència es poden cancel·lar. Aquest període pot oscil·lar entre un i cinc anys, segons determini la persona interessada a la sol·licitud.

Una vegada transcorregut el període fixat en cada cas, les autoprohibicions es poden cancel·lar a petició de les persones interessades.

És a dir, durant un període mínim d’un any i màxim de cinc anys, segons ho estableixi qui fa la sol·licitud, la persona incorporada al registre no pot cancel·lar-ne la inscripció. En el cas de les autoprohibicions reforçades, la cancel·lació s’ha de demanar de manera conjunta amb la persona que va subscriure la prohibició.

Com es pot fer aquest tràmit d'inscripció?

Si accediu als tràmits de la Generalitat de Catalunya trobareu tota la informació necessària sobre el procediment d'inscripció al Registre.