Avís important 

Últimament, s'han rebut a la Direcció General de Tributs i Joc nombroses consultes de ciutadans sobre l'autenticitat d'alguns correus electrònics, cartes postals o missatges a telèfons mòbils que anuncien el guany d'un premi important.

En molts casos s'utilitza el nom d'institucions prestigioses (El Gordo, Lotería Primitiva, European Lottery Commission, Euromillions, etc.) i la falsificació de signatures de diverses entitats bancàries o companyies asseguradores que indueixen a pensar en la legalitat del joc.

Com funciona aquest frau?

Per cometre'l, els organitzadors anuncien a les víctimes potencials, per mitjà d'un correu electrònic, telèfon mòbil o carta postal, que han estat agraciades amb un premi important de loteria, tot i que no s'hagi participat en cap sorteig, el qual està dipositat en una entitat bancària.

En una primera fase es demana a les víctimes de l'engany que contactin amb l'agent organitzador per tal que aquest els enviï un formulari que en verificarà la identitat i on se'ls demana les dades personals, les dades bancàries i les modalitats de cobrament del premi, que solen ser per transferència bancària, obrint un compte en un banc determinat on s'ingressarà el premi o recollir els diners personalment (normalment,en un país diferent del domicili del consumidor).

Sigui quina sigui la modalitat per la qual opti la víctima, aquesta no podrà cobrar el premi fins que no pagui per avançat una determinada suma destinada als impostos, despeses bancàries, pagaments avançats per honoraris d'advocats, tramitació d'assegurances, etc. S'exigeix que aquests pagaments es facin a través de Western Union, Maaf o d'altres companyies similars. Habitualment, l'organitzador adverteix les seves víctimes que el termini per abonar aquesta quantitat és molt breu o que és a punt de caducar el seu dret a cobrar el premi.

Un cop fet el pagament, els organitzadors desapareixen.

Com detectar el frau?

Probablement ens trobem davant d'un frau si:

 • No heu participat en cap sorteig.
 • Us demanen el vostre número de targeta de crèdit, el número de compte bancari o alguna altra informació sobre les vostres dades bancàries.
 • Us demanen que envieu diners o que feu un pagament de manera urgent.
 • Us demanen la vostra conformitat per al pagament d'una comissió a una entitat bancària o asseguradora.

Sens perjudici de les actuacions oportunes que pugui dur a terme el Departament d'Interior, és d'interès per als particulars destinataris d'aquests sorteigs fraudulents seguir les pautes que es detallen tot seguit.

Què cal fer si us han comunicat que heu guanyat un premi?

Si es donen les circumstàncies que s'han apuntat, RECORDEU que és molt probable que es tracti d'una estafa i és convenient seguir les recomanacions següents:

 • No respongueu a aquest tipus de missatges.
 • No feu cap pagament ni presteu la vostra conformitat per al pagament de comissions.
 • No envieu ni entregueu documents d'identitat (ni còpies).
 • No faciliteu les vostres dades bancàries ni targetes decrèdit.

Què cal fer si ja heu pagat alguna quantitat?

Si ja heu contactat amb els organitzadors i heu pagat alguna quantitat és convenient seguir les indicacions següents:

 • Conserveu tots els missatges electrònics o de text que hagueu rebut o enviat.
 • Conserveu tots els documents acreditatius de les transaccions o pagaments que hagueu fet.
 • Denuncieu immediatament els fets davant el cos policial més proper al vostre domicili.
Data d'actualització:  19.07.2011