• Imprimeix

Models normalitzats de màquines recreatives i d'atzar

Models de fiances i preimpresos

Des d'aquesta pàgina, podeu accedir a:

a) els models de fiances per a les activitats de joc i apostes, i

b) els preimpresos de sol·licitud o comunicació de tràmits relatius a l'explotació de màquines recreatives i d'atzar, així com a la sol·licitud de carnet professional per a sales de bingo o casinos. Aquests documents us permeten generar la corresponent liquidació de la taxa administrativa corresponent (2017).

S'incorpora, també, el full de liquidació de taxes administratives amb els imports actualitzats d'acord amb la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Informació relacionada

Data d'actualització:  20.11.2018