• Imprimeix

Pròrroga 2019

La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials. Atès que l’any 2018 no es va aprovar el pressupost, el darrer pressupost aprovat que es prorroga és el de l’any 2017

En aquest apartat es poden consultar els documents relatius al Pressupost 2017 prorrogat per a l’exercici 2019.