Butlletí de Pressupostos
Informació i notícies sobre les finances i els pressupostos de la Generalitat
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Setembre 2018 #5

Compte General de la Generalitat de Catalunya de l'exercici 2017

La Intervenció General ha publicat el Compte General 2017, el qual, com a novetats, comprèn un major nombre d'entitats i totes les dades es poden descarregar en format reutilitzable

Llegiu-ne més
shadow bottom
S’ha publicat l’Informe Mensual d’Execució (IME) del pressupost del mes de juliol de 2018

Fins al juliol s'han executat 15.083,7M€ d'ingressos no financers (+5,1% que l'any passat) i 14.892 M€ de despeses no financeres (+2,3% que al darrer exercici).

Llegiu-ne més
shadow bottom
Nota sobre la liquidació del model de finançament a l'any 2016

Els recursos del model de finançament al 2016 per a Catalunya van suposar un increment de l'1,4% i, en termes comparatius, continua per sota de la mitjana (98,3%) de les Comunitats Autònomes.

Llegiu-ne més
shadow bottom
L'ús de la col·laboració publicoprivada per al finançament d’inversions de la Generalitat

La Revista Econòmica de Catalunya del Col·legi d'Economistes de Catalunya dedica el seu darrer número a un monogràfic de la col·laboració publicoprivada, on s'inclou un article sobre la seva utilització en el finançament d'inversions de la Generalitat.

Llegiu-ne més
shadow bottom
L'avaluació econòmica aplicada a les polítiques de seguretat

Publicada una nota que recull orientacions, casos i la relació de costos i beneficis freqüentment considerats en l'avaluació econòmica de polítiques de seguretat

Llegiu-ne més
shadow bottom
El model de projecció base d'ingressos i despeses de la Congressional Budget Office (CBO) dels Estats Units

L'Oficina pressupostària del Congrés dels Estats Units (CBO) publica els principals trets de la seva metodologia de projeccions base d'ingressos i despeses pressupostàries.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Twiter Vicepresidència Facebook Vicepresidència Imprimeix
Alta | Baixa
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda