• Imprimeix

'Informe Mensual d'Execució' (IME)

Anàlisi sobre l'execució del pressupost del sector públic administratiu.

El contingut de l'Informe Mensual d'Execució s'estructura en els apartats següents:

  • Síntesi
  • Els comptes del sector públic administratiu consolidat
  • Evolució dels ingressos
  • Evolució de les despeses
  • Evolució del saldo corrent i del saldo no financer
  • Detall de les despeses de l’Administració de la Generalitat de Catalunya