• Imprimeix

Normativa

Àmbit estatal

  • Ordre HFP/1/2018, de 10 de gener,

    que modifica l'Ordre HFP/996/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'articula el sistema de pagament a tercers creditors per compte de la Comunitat Autònoma de Catalunya amb càrrec als lliuraments a compte corresponents a la seva participació en els règims de finançament autonòmic, mitjançant la constitució d'un compte per a la consignació d'aquests pagaments.