Podeu consultar la relació d'oficines comptables, òrgans gestors i unitats tramitadores dels diferents ens, organismes i entitats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la codificació del directori comú (DIR3).

Actualització: 22.01.2018

  • Envia la teva factura electrònica
  • El servei de suport del Consorci AOC e.FACT resol consultes relacionades amb el lliurement de les factures i els requisits formals que han de complir.
  • En cas que l'empresa proveïdora vulgui resoldre un dubte relacionat amb el contingut comercial de la factura, amb els indicadors de servei o amb l'aprovisionament (codi d'expedient o altres aspectes), s'han s'han d'adreçar a l'òrgan que els hagi sol·licitat el bé o servei.

Relació d'ens, organismes i entitats que han de rebre factures electròniques.

Actualització: 21.06.2017

Relació d'entitats integrades via Web Services amb GeFACT i els seus serveis d'atenció  a proveïdors

 

Actualització: 21.06.2017