• Imprimeix

Cartes de serveis

Les cartes de serveis són documents que permeten a les institucions informar públicament la ciutadania sobre els serveis que ofereixen i els compromisos de qualitat que adquireixen a l'hora de prestar aquests serveis. Tenen com a finalitats:

  • Facilitar a la ciutadania l'exercici efectiu dels seus drets.
  • Promoure la millora contínua de la qualitat.
  • Fer explícita la responsabilitat del servei en relació amb la satisfacció de les persones usuàries.
Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona
Institut d'Estadística de Catalunya