• Imprimeix

Codi de conducta dels alts càrrecs

En el marc del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat per Acord del Govern de 21 de juny de 2016, en aquesta pàgina es publica la informació relativa a les agendes públiques amb grups d'interès, els obsequis i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments dels alts càrrecs del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.