• Imprimeix

Compatibilitats

En aquest apartat es publica la relació de resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat dels empleats públics (autoritzades fins al 10/07/2018).