• Imprimeix

Ajuts i subvencions

En compliment de l'article 15.1 apartat a) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu les subvencions concedides classificades per anys i també la informació relativa a les subvencions i els ajuts públics que convoqui el Departament.